Ingatlanügyek - Cégügyek - Polgári jog - Munkaügyek - Családjog - Büntetőügyek
 

Ügyvédi tevékenységem alapvetően arra irányul, hogy ügyfeleim a közreműködésemmel elkerülhessék a későbbi jogvitákat.

– Dr. Mousa Delal Attila

Dr. Mousa Delal Attila ügyvéd

Dr. Mousa Delal Attila ügyvéd vagyok 2011-től ügyvédként praktizálok a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett ügyvédjeként. Jogi diplomámat 2006-ban szereztem meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán.

Ügyvédi tevékenységem során tapasztalatot szereztem hazai és külföldi nagyvállalatok, közép- és kisvállalkozások, illetőleg magánszemélyek magyarországi jogi ügyeinek intézésében.

Kiemelt szakterületek

Ingatlanügyek

Ingatlan-adásvételi és ajándékozási szerződések elkészítése és véleményezése teljes körű földhivatali ügyintézéssel, ingatlanok tehermentesítése, ingatlanokkal kapcsolatos egyéb okiratszerkesztés és egyéb eljárásokban történő jogi képviselet ellátása.

Cégügyek

Cégalapítás, cégmódosítás, végelszámolási, csőd-, és felszámolási eljárások során történő jogi képviselet ellátása, cégek (betéti társaságtól a részvénytársaságig) jogi ügyeinek intézése, így különösképpen szerződések elkészítése, követelések érvényesítése, állandó jogi képviselet és tanácsadás az üzleti élet területén.

Általános polgári jogi ügyek

Természetes személyek és jogi személyek általános jogi ügyeinek ellátása, a teljesség igénye nélkül: szerződések elkészítése és véleményezése; kártérítési, és öröklési ügyekben történő eljárás, személyi jogi jogsértések; szomszédjogi ügyek; egyesületek és alapítványok alapítása és a működésükkel kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

Munkaügyek

Munkaszerződések és egyéb munkajogi dokumentumok elkészítése, tanácsadás munkajogi kérdésekben, munkáltatók és munkavállalók jogi képviselete munkajogi jogvitákban, peren kívül és peres eljárásokban.

Családjogi ügyek

Jellemzően házassági bontóperekben, gyermek-elhelyezési és tartásdíjjal kapcsolatos ügyekben történő peren kívüli és peres eljárások során történő jogi képviselet ellátása.

Büntetőügyek

Védői feladatok ellátása jellemzően vagyon elleni, gazdasági és közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokban.

Díjazás

Eseti tanácsadás és állandó megbízás keretében is állok ügyfeleim rendelkezésére.

Díjazásra a megbízás alapjául szolgáló ügy ismeretében, a várható munkamennyiség alapján teszek ajánlatot.

Az ügyvédi munkadíj egyszeri vagy havi meghatározott összegben, illetőleg óradíjban is megállapítható, ebben az esetben havonta részletes óralistát készítek, amely az óradíj alapja.

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, konkrét összeg ügyvédi honlapon az érvényes kamarai előírások alapján nem tűntethető fel.